Koło Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Godło Sybiraków,Bystrzyca Kłodzkazdjęcia zesłańców
zdjęcia współczesne
Wielkanoc
Chór Sybirak
publikacje
wykaz bibliotek
Znaki Pamięci
nasze Koło w Muzeum Gułagu
linki
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spotkanie w Bibliotece w Kłodzku 

26 stycznia odbyło się spotkanie z Jerzym Konbryniem, red.  dwóch tomów "Wspomnień sybiraków". Było to 67 Spotkanie z Twórcą organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kłodzku. Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa opowiadająca o sytuacji na Polesiu w okresie przedwojennym,  pracy zesłańców. Trzy plansze powstały dzięki współpracy z naszymi przyjaciółmi z Rosji: i pokazują one współczesny obraz miejsc zsyłki w rejonie lenskim, obw. archangielski.
W trakcie spotkania można było obejrzeć prezentację dotyczącą współczesnych miejsc zsyłki i możliwości jakie stwarza internet w zakresie współpracy przy ich dokumentowaniu. Głownie dotyczy to Wirtualnego Muzeum Gułagu, ale także prywatnych kontaktów z mieszkańcami Rosji, czy Kazachstanu.
Kilka zdjęć autorstwa pracowników biblioteki: