Koło powstało 29stycznia 1989 z inicjatywy Edwarda Frydryka, Edmunda Frydryka i Czesława Kordasa, zrzesza Sybiraków z terenu gmin Masywu Śnieżnika: Bystrzycy , Międzylesia, Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Powstało 29 stycznia 1989 roku i zrzeszało 718 członków. Obecnie w Kole jest nas 540.
W Kole gromadzimy zdjęcia i dokumenty dotyczące zsyłki Polaków na Sybir, a także wspomnienia zesłańców, zarówno pisemne jak i nagrania magnetofonowe i wideo. Pisemne wspomnienia trafiają do lokalnych bibliotek, do Komisji Historycznej Zarządu Głównego, Biblioteki Zesłańca przy PTL we Wrocławiu. Na podstawie tych materiałów Koło przygotowało dwie wystawy oraz płytę z multimedialna prezentacją. Ostatnia wystawa prezentowana była także w Domu Polskim w Lidzie, wśród tamtejszych Sybiraków. W przygotowaniu jest zbiór materiałów źródłowych-wspomnień i dokumentów. Od roku 2006 współpracujemy z Wirtualnym Muzeum Gułagu w Petersburgu, są tam zdjęcia i naszych Sybiraków.
We wrześniu 2003 roku gościł w Bystrzycy chór "Sybirak" z Lidy. Koło współpracuje z lokalnymi szkołami, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, wydawnictwem Biblioteka zesłańca.
Sztandar Koła ufundowany  ze składek członków
powrót