Spotkanie w Bystrzyckim Ośrodku Kultury im. Leona Kruczkowskiego

 
 
 
 
 


zdjęcia zesłańców
zdjęcia współczesne
Wielkanoc
Chór Sybirak
publikacje
Znaki Pamięci
nasze Koło w Muzeum Gułagu
linki
strona główna
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 sierpnia w Bystrzyckim Ośrodku Kultury im. Leona Kruczkowskiego odbyło się spotkanie z Sybirakami – autorami wspomnień, które ukazały się właśnie w książce „Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych”.  Oprawę artystyczną zapewnili harcerze z Hufca ZHP w Bystrzycy. Koło Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej uczciło 80-lecie Związku wydaniem książki zawierającej wspomnienia Sybiraków – członków Koła. Jest to, obok pomników i tablic epitafijnych, kolejny znak pamięci o losach Polaków. Książka została wydana staraniem i ze środków Koła, z dofinansowaniem kosztu druku z: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, Gminy Bystrzyca i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Środki pozyskane w konkursach grantowych pozwoliły na wydanie książki znacznej objętości (736 str.) w oprawie twardej i nakładzie 1000 egz. Pozycja zawiera wspomnienia i relacje ponad 60 Sybiraków oraz 160 zdjęć i dokumentów. Cześć wspomnień autorzy napisali sami (najstarsze z nich Bronisław Haas rozpoczął jeszcze w Kazachstanie), reszta – są to relacje zbierane przez wiele lat przez prezesa Koła, Jerzego Kobrynia, w formie wywiadów. Zdjęcia i dokumenty pochodzą głównie z okresu zsyłki, choć zdecydowaliśmy się włączyć tam także kilka powojennych zdjęć, które wydają się ważne dla historii regionu. Dołączyliśmy też kilka dokumentów z archiwów polskich i krajów byłego ZSRR – aby częściowo przybliżyć sytuację w kwestii udokumentowania losów Polaków. 
W książce wykorzystano kroje pisma polskich projektantów (m.in. Antykwę Toruńską Zygfryda Gardzielewskiego) opracowane w wersji cyfrowej przez Janusza M. Nowackiego. 
Liczymy, że książka spotka się z zainteresowaniem zarówno Sybiraków, jak i wszystkich osób interesujących się historią. Książki są stopniowo przekazywane do bibliotek szkolnych i publicznych, można je także kupić w siedzibie Koła, w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, a także w sprzedaży wysyłkowej zamawiając listem na sybiracy@interia.pl
 
 
 
Zarząd Koła