Publikacje Koła

W grudniu  2015 roku okazały się dwie kolejne części „Młodzież wobec historii” zawierające materiały uczniowskich ekspeycji badawczych w okolicach Workuty i wzdłuż linii kolejowej Czum-Łabytnangi. Książka została wydana przez Bystrzyckie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji w Bysrzycy Kłodzkiej przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu. Bezpałtne egzemplarze książki są sukcesywnie przekazywane do szkół i bibliotek na terenie Polski i Rosji.
W marcu 2015 ukazała się dwujęzyczna książka „Młodzież wobec historii” zawierająca materiały z młodzieżowych ekspedycji badawczych w dawnych osiedlach specjalnych. Opublikowane materiały pochodzą z Republiki Komi - rejony syktywdynski i priłużski (oraz nieistniejący obecnie letski); obwodu archangielskiego - rejon lenski. Ważną częscią młodzieżowych działań był pobyt grupy młodzieżowej na terenie Polski, w trakcie którego zwiedzano miejsca ważne dla naszej wspólnej historii - Muzeum Gross-Rosen, cmentarze żołnierzy radzieckich we Wrocławiu. Książka została wydana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO w Bysrzycy Kłodzkiej przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu. Bezpałtne egzemplarze książki są sukcesywnie przekazywane do szkół i bibliotek na terenie Polski i Rosji.
17 wześnia 2013 roku ukazał się III tom „Wspomnień sybiraków”. Książka liczy 592 strony, prócz wspomnień sybiaraków zawiera także kilka opracowań wutorów rosyjskich, dotyczących naszej wspólnej trudnej historii.
17 września 2010 roku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sybiraka i premiera II tomu "Wspomnień sybiraków" .  Książka liczy 592 strony, zawiera wspomnienia ponad 40 autorów. Publikację zamykają dwa rozdziały autorstwa: Olgi Szonowej z Centrum Naukowo-Informacyjnego Stowarzyszenia Memoriał w Sankt Petersburgu, Borysa i Olega Ugriumowów z Jareńska w obw. archangielskim oraz Julii Urianskiej, historyka Moskiewskiego OPK. Artykuły tych autorów stanowią przykład prac w zakresie dokumentowania ofiar totalitaryzmu we współczesnej Rosji.

20 sierpnia 2008 roku odbyło się premierowe spokanie z okazji wydania nowej książki "Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych". Zawiera ona relacje ponad 60 zesłanców, 160 zdjęć i dokumentów z okresu zsyłki. Szczegóły tutaj.
Wykaz bibliotek i istytucji, do których przekazaliśmy książki.

Do połowy 2006 roku opracowaliśmy wspomnienia 50 Sybiraków, część z nich ukazała się drukiem:
Wiesława Czermaka w "Sybiraku"
Stanisławy Dzienis i Jadwigi Pytlarz we "Wspomnieniach Sybiraków"
Wandy Olczyk i Józefy Dzyra w "My, Sybiracy".
Materiały zgromadzone dla potrzeb dwóch wystaw okolicznościowych stały się natchnieniem dla uczniów Gimnazjum nr 1 im.Kardynała Wyszyńskiego w Bystrzycy Kłodzkiej. Piszą oni:
"Nawiązaliśmy współpracę z Kołem Związku Sybiraków w Bystrzycy. Zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Publiczną spotkanie, podczas którego objrzeliśmy multimedialną prezentację z wystawy "Sybir 1939-1956". Honorowymi gośćmi byli Sybiracy: Stanisław Izbiński i Jerzy Kobryń.Odkryliśmy, że nasi dziadkowie, sąsiedzi są byłymi zesłańcami. Dowiedzieliśmy się,że bystrzyckie Koło gromadzi wspomnienia i dokumenty Sybiraków. Narodził się pomysł, aby włączyć się do tych prac. Program obejmował  spotkania uczniów z Sybirakami, przygotowanie wystawy i materiałów do niniejszej publikacji. "Daleka droga" - poprzez ten tytuł chcieliśmy uzmysłowić naszym rówieśnikom, jak ciężki był los człowieka uwikłanego w wielką historię.  "Daleka droga" to przecież odległość tysięcy kilometrów z Bystrzycy do Semipałatyńska, Archangielska i na Ural."
Tak powstała nasza pierwsza publikacja pt. "Daleka droga". Jej wydanie wsparł Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Era GSM, Akademia Rozwoju Filantropii i Inspektorat PZU w Bystrzycy Kł.
 

    W książce zamieściliśmy wspomnienia 16 Sybiraków z naszego Koła, przy zbieraniu wspomnień uczestniczyło ponad 30 uczniów Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Kobryń, Magdaleny Dereń, skład i fotografie wykonał Janusz Kobryń.
   Duże zainteresowanie, z którym spotkała się nasza publikacja zachęciła nas do wydania następnej książki pt. "Dzieci". Z pomocą przyszedł nam Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach programu "Działaj LokalnieIV". Opisaliśmy tam losy kolejnych 23 Sybiraków. Skąd tytuł? Sybiracy, z którymi robiliśmy wywiady byli w momencie wywózki dziećmi, zabrano im dzieciństwo, zdrowie, a często i rodziców, którzy zmarli na zesłaniu. Podobnie jak przy poprzedniej "Dalekiej drodze" wywiady zbierali uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy. Pomoc okazali nam także Hans Exner i Georg Marx, byli mieszkańcy Bystrzycy.
Książka "Dzieci" została wyróżniona spośród 618 projektów realizowanych w czwartej edycji "Działaj Lokalnie".

Modlimy się za najbliższych, imiona marzną nam w ustach,
Za wywiezionych w pociągach nie wiedzieć w jakim kierunku,
Za utraconych bez wieści w pustkowiach, na osiedleniu...
                                                                    Kazimierz Wierzyńskipowrót