Cmentarz w dawnym osiedlu specjalnym Witiunino


Nazwa nekropolii

Cmentarz dawnego osiedla specjalnego Witiunino/Wietiunino (Kienskij-Witiunino?)

Lokalizacja

Cmentarz znajduje się na terenie miejscowości Witiunino – rejon lenski, obwód archangielski

Krótki opis


Cmentarz znajduje się w miejscowości Witiunino, niedaleko domu nr 71. Według relacji mieszkańców chowano na nim zmarłych osiedleńców specjalnych, głównie Polaków. W Witiunino nie ma i nie bylo miejscowego cmentarza, zmarłych chowano na cmentarzu znajdującym się w innej miejscowości. W latach 1940-1941 w osiedlu tym umieszczono 542 obywateli polskich – osadników, deportowanych z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi (za Indeksem Represjonowanych Ośrodka Karta). Według relacji mieszkańców do lat 50-60 XX wieku zachowało się kilkadziesiąt (?) brzozowych krzyży. W roku 1994 w czasie prac budowlanych znaleziono ludzkie szczątki (czaszka). Szczątki znajdowały się na głębokości nie większej niż 50 cm. 15 września 2013 roku grupa uczniów, uczestników polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży finansowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, ustawiła znak pamięci i sporządziła dokumentację. Znak pamięci w formie tablicy o wymiarach 30×40 cm wykonanej z kompozytu został wykonany przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu.

Odnośnik do Google map

61°28'39'' N 48°47'58'' E

Opis (wygląd zewnętrzny)

Groby, kopczyki ani nagrobki/krzyże nie zachowały się. Teren porośnięty trawą.

Typologia obiektów

nekropolie/miejsca pochówków zesłańców i osadników specjalnych

Znacznik tematyczny

zsyłka, deportacja, osiedlenie specjalne

życie w niewoli/śmierć i pogrzeby

Krajobraz

Teren przylegający do ogrodów między budynkami, porośnięty trawą

Obszar

20 х 30 m?

Granice

Granice nie są oznaczone

Lata pochówków

Pochówki obywateli polskich – lata 1940-1941, Polacy mieszkali tu przez pół roku, później na mocy umowy polsko-radzieckiej wyjechali na południe (Kazachstan). Nie wiadomo, czy chowano tu osiedleńców specjalnych z lat 30. XX wieku

Od kiedy dokładna data


Do kiedy (dokładna data)


Kto jest pochowany

osiedleńcy specjalni

Informacje o pochowanych (w tym spisy)

Na podstawie Indeksu Represjonowanych Ośrodka Karta i danych IPN sporządzono listę 34 osób, które zmarły w Witiunino. Dane te obejmują okres do jesieni 1941 r.:

 1. Brąchocka Kamila c. Józefa, ur. 1880, przyb. , 28-05-1941
 2. Dąbrowska Paula c. Wacława, ur. 29.04.1940, zm. 16.01.1941
 3. Demkowski Jan s. Ilii (Eliasza), ur. 1871, zm. 28-02-1941
 4. Dobrowolska Halina c. Konstantego, ur. 1939, przyb 29.02.1940, zm. 19.04.1940
 5. Dobrowolski Jerzy s. Konstantego, ur. 1937, przyb. 29.02.1940, zm. 21.05.1940
 6. Dobrowolski Władysław s. Konstantego, ur. 1931, zm. 13-01-1941
 7. Doliński Leon s. Bolesława, ur. 1926, przyb. 29.02.1940, zm. 07.05.1940
 8. Gaward Franciszka c. Franciszka, ur. 1852, zm. 13-12-1940
 9. Gołębiowski Piotr s. Wasyla, ur. 1879, zm. 09-06-1941
 10. Gołębiowski-Blender Józef. s. Piotra, ur. 1940, przyb. 19.03.1940, zm. 13.05.1940
 11. Jackowska Krystyna c.Franciszka, ur. 1937, zm. 26-07-1941
 12. Jackowski Stefan s. Franciszka, ur. 1938, zm. 27-04-1941
 13. Jankiewicz Ryszard s. Boleslawa ur. 1938, przyb. 29.02.40, zm. 04.05.1940
 14. Jaroszyk Michał s. Prokopa, ur. 1932, zm. 27-07-1940
 15. Konecki Jan s. Stanisława, ur. 1940, zm. 22-01-1941
 16. Kucharska Apolinaria (Apolonia) c. Rafaela, ur. 1906, zm. 18-03-1941
 17. Kucharska Maria c. Alberta ur. 1940, zm. 14-03-1941
 18. Kukuła Ewa c. Mariana ur. 1940, zm. 11-08-1940
 19. Kukuła Józef s. Michała, ur. 1976, zm. 06-01-1941
 20. Kulinicz Halina c. Damiana, ur. 1938, przyb. 29.02.1940, zm. 25.05.1940
 21. Lipińska Maria c. Anastazego, ur. 1925, zm. 30-10-1940
 22. Matczuk Borys s. Jegora, ur. 1939, zm. 19-04-1940
 23. Matczuk Nadzieja (Nadieżda) c. Ignacego ur. 1939, zm. 27-03-1940
 24. Sewruk Kazimierz s. Cezarego, ur. 1934, 03-02-1941
 25. Sierocińska Anastazja c. Mikołaja, ur. 1890, przyb. 29.02.1940, zm. 08.04.1940
 26. Soroka Jan s. Pawła, ur. 1870, przyb. 29.02.40, zm. 28.04.40
 27. Soroka Maria c. Józefa ur. 1869, przyb. 29.02.1940, zm. 06.06.2013
 28. Steciuk Tekla c. Artioma, ur.1881, przyb. 29.02.1940, zm. 06.09.1940
 29. Stefanowicz Teodor (Федор) ur. 1924, przyb 29.02.1940, zm. 15.06.1940
 30. Sulikowski Józef s. Jana, ur. 1879, przyb. 29.02.1940, zm. 09.08.1940
 31. Szymański Stanisław s. Władysława, ur. 1938, przyb.29.02.1940, zm. 12.06.1940
 32. Uss Józef s. Tomasza, ur. 1902, zm. 25-04-1941
 33. Warżawa Stanisław s. Grzegorza, ur. 1940, przyb. ? zm. 02.09.1940
 34. Woźniak Mirosław s. Romana, ur. 1940, przyb. 18.07.1940, zm. 07.08.1940

Rodzaj pochówku

mogiły indywidualne (?)

Stan zachowania

nie zachowały się, cmentarz porzucony

Liczba pochowanych osób

Nieznana. na podstawie Indeksu Represjonowanych Ośrodka Karta sporządzono spis 34 osób, obywateli polskich pochowanych na tym cmentarzu

Prace poszukiwawcze

nie prowadzono

Ekspertyza

nie przeprowadzano

Powtórne pochówki


Opiekun


Znaki pamięci

Tablica o wym. 30×40 cm z napisem:„ПАМЯТИ БЕЗВИННЫХ: ПОЛЯКОВ, РУСCКИХ,

БЕЛОРУСОВ, УКРАИНЦЕВ, ЕВРЕЕВ И ЛЮДЕЙ

ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ – ЖЕРТВ

РАСКУЛАЧИВАНИЯ И ДЕПОРТАЦИЙ

30-Х И 40-Х ГГ. XX ВЕКА, КОТОРЫЕ ПОКОЯТСЯ

НА ЭТОМ КЛАДБИЩЕ

МОЛОДЕЖЬ ПОЛЬШИ И РОССИИ, СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

PAMIĘCI NIEWINNYCH: POLAKÓW, ROSJAN,

BIAŁORUSINÓW, UKRAINCÓW, ŻYDÓW I LUDZI

INNYCH NARODOWOŚCI – OFIAR

ROZKUŁACZANIA I DEPORTACJI LAT 30. I 40.

XX WIEKU, SPOCZYWAJĄCYCH NA TYM

CMENTARZU”

Status

brak

Legenda (opis szczegółowy)

Cmentarz znajduje się w miejscowości Witiunino, niedaleko domu nr 71. Według relacji mieszkańców chowano na nim zmarłych osiedleńców specjalnych, głównie Polaków. W Witiunino nie ma i nie bylo miejscowego cmentarza, zmarłych chowano na cmentarzu w innej miejscowości. W latach 1940-1941 w osiedlu tym umieszczono 542 obywateli polskich – osadników, deportowanych z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi (za Indeksem Represjonowanych Ośrodka Karta). Liczba ta odnosi się do osób figurujących w ewidencji komendantury os. Witiunino (do jesieni 1941 roku). Niewykluczone, że podobnie jak w innych osiedlach, osiedleńcy mieszkali i pracowali ta tzw. odcinkach leśnych, tworzonych na potrzeby wyrębu lasów, a następnie likwidowanych. Ze względu na trudności komunikacyjne, zmarłych chowano w pobliżu tychże odcinków. Według relacji mieszkańców do lat 50-60 XX wieku zachowało się kilkadziesiąt (?) brzozowych krzyży. W roku 1994 w czasie prac budowlanych znaleziono ludzkie szczątki (czaszka). Szczątki znajdowały się na głębokości nie większej niż 50 cm. 15 września 2013 roku grupa uczniów, uczestników polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży finansowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, ustawiła znak pamięci. Znak ten w formie tablicy o wymiarach 30×40 cm wykonanej z kompozytu został wykonany przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu.

Uroczystości

Nie odbywają się. 15 września 2013 roku grupa uczniów, uczestników polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży finansowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, ustawiła znak pamięci i sporządziła dokumentację.

Ograniczenia dostępności

Dostęp swobodny

Osoby

Ugriumow O.A. inicjator

Kobryń J. inicjator

Odnośnik do muzeum


Stan zapisów


Bibliografia


Typologia


Współrzędne geogr.


Odnośnik dla wyszukiwarki Google


Źródła


Liczba dokumentów, fotografii publikacji


Uwagi


Odnośnik przedmiotowy


Poł. geograficzne


Grupy tematyczne


Czy pokazywać na stronie?