Cmentarz  w Siewiero-Jenisejsku


Nazwa nekropolii

Cmentarz w  miejscowości Siewiero-Jenisejsk

Lokalizacja

Cmentarz znajduje się na terenie miejscowości Siewiero-Jenisejsk rejon siewiero-jenisejski, Kraj Krasnojarski

Krótki opis


Cmentarz znajduje się w miejscowości Siewiero-Jenisejsk. Według relacji mieszkańców chowano na nim zmarłych osiedleńców specjalnych, w tym Polaków. W latach 1940-1941 w osiedlu tym umieszczono  obywateli polskich – osadników, deportowanych z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Według wspomnien zebranych przez Koło ZS na cmentarzu pochowano następujące osoby:

  1. Jakub Batkiewicz ur. 1882, zm.1943
  2. Wanda Buc zm. 1941
  3. Anna Cywińska ur. 1938, zm.1941
  4. Jan Kolasa zm.1942
  5. Maria Kuczyńska 1908, 21-09-1941Odnośnik do Google map


Opis (wygląd zewnętrzny)

Groby, kopczyki ani nagrobki/krzyże częściowo zachowały się. Teren porośnięty trawą.

Typologia obiektów

nekropolie/miejsca pochówków zesłańców i osadników specjalnych

Znacznik tematyczny

zsyłka, deportacja, osiedlenie specjalne

życie w niewoli/śmierć i pogrzeby

Krajobraz


Obszar

Granice

Gr

Lata pochówków

Pochówki obywateli polskich – lata 1940-1941, miejscowi mieszkańcy wspominają też Japończyków - jeńców wojennych. 

Od kiedy dokładna data


Do kiedy (dokładna data)


Kto jest pochowany

osiedleńcy specjalni

Informacje o pochowanych (w tym spisy)


Według wspomnien zebranych przez Koło ZS na cmentarzu pochowano następujące osoby:
  1. Jakub Batkiewicz ur. 1882, zm.1943
  2. Wanda Buc zm. 1941
  3. Anna Cywińska ur. 1938, zm.1941
  4. Jan Kolasa zm.1942
  5. Maria Kuczyńska 1908, 21-09-1941

Rodzaj pochówku

mogiły indywidualne (?)

Stan zachowania

mogiły nie zachowały się, cmentarz jest czynny, częśc użytkowana w latach 40. XX wieku zarośnięta.

Liczba pochowanych osób

Nieznana. 

Prace poszukiwawcze

Latem 2011 roku Aleksandr Popow zlokalizował częśc cmentarza używaną w latach 40. XX wieku, wykonał dokumentację fotograficzną.

Ekspertyza

nie przeprowadzano

Powtórne pochówki


Opiekun


Znaki pamięci

brak

Status

część czynnego cmentarza

Legenda (opis szczegółowy)

Cmentarz znajduje się w miejscowości Siewiero-Jenisejsk. Według relacji mieszkańców chowano na nim zmarłych osiedleńców specjalnych, w tym Polaków. W latach 1940-1941 w osiedlu tym umieszczono  obywateli polskich – osadników, deportowanych z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. 

Uroczystości

Nie odbywają się. 

Ograniczenia dostępności

Dostęp swobodny

Osoby

Popow Aleksandr - sporządził dokumentację fotograficzną

Odnośnik do muzeum


Stan zapisów


Bibliografia


Typologia


Współrzędne geogr.


Odnośnik dla wyszukiwarki Google


Źródła


Liczba dokumentów, fotografii publikacji


Uwagi


Odnośnik przedmiotowy


Poł. geograficzne


Grupy tematyczne


Czy pokazywać na stronie?