Słobodczikowo, dawne osiedle specjalne


Nazwa

Tablica pamiątkowa w Słobodczikowie, dawnym osiedlu specjalnym

Lokalizacja

Lokalizacja

Słobodczikowo/rej. lenski/obw. archangielski

Adres

Tablica znajduje się przy cmentarzu w miejscowości Słobodzczikowo.

Krótki opis

Tablica – znak pamięci polskich osiedleńców specjalnych. W marcu 1940 roku w osiedlu specjalnym Słobodczikowo byli ulokowani obywatele polscy zesłani z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Status osadników specjalnych został zdjęty decyzją Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o amnestii dla obywateli polskich z dn. 12-08-1941 r. Wtedy wielu Polaków wyjechało na południe ZSRR w rejony formowania armii Andersa.

Wydarzenie, któremu poświęcony jest obiekt

Deportacje obywateli polskich w latach II wojny światowej

Autorzy

 

Datowanie


Rok powstania

2013

Inicjatywa


Finansowanie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

Odsyłacz do Google map

62°9'40''N 49°7'57''E

Wymiary


Materiały

Kompozyt

Opis

Tablica o wymiarach 30×40 cm z napisem: 
В ПАМЯТЬ О ПОЛЬСКИХ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦАХ,
НАСИЛЬСТВЕННО ВЫСЛАННЫХ В НАЧАЛЕ
1940-Х ГОДОВ В СЕЛО СЛОБОДЧИКОВО
И ПЕРЕЖИВШИХ ЗДЕСЬ ВЕСЬ УЖАС
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ
МОЛОДЕЖЬ ПОЛЬШИ И РОССИИ, СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
PAMIĘCI POLAKÓW – OSIEDLEŃCÓW
SPECJALNYCH DEPORTOWANYCH W LATACH 40.
XX WIEKU DO OSADY SŁOBODCZIKOWO,
KTÓRZY DOŚWIADCZYLI TU OKRUCIEŃSTW
ZESŁANIA POLITYCZNEGO
MŁODZIEŻ Z POLSKI I ROSJI, WRZESIEŃ 2013 ROKU
wykonana ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu została ustawiona 15 września 2013 roku przez grupę uczniów - uczestników polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży finansowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Uczniowie ustawili znak pamięci i sporządzili dokumentację.

Legenda

W marcu 1940 do Słobodczikowa przywieziono 231 deportowanych obywateli polskich – mieszkańców zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi (wg.Indeksu Represjonowanych prowadzonego przez Organizację Karta).

Historia istnienia


Znacznik tematyczny

  deportacje

Uroczystości

nie odbywają się

Osoby

Osoba Ugriumow O.A. Kobryń J.


Opis związku Inicjatywa

 


Osoba


Opis związku

Odnośnik do wykazu nekropolii


Odnośnik do wykazu muzeów

 

Bibliografia

Bibliografia


Strony


Nazwa grupy


Status obiektu


Typologia obiektu

Znaki pamięci/ pomniki

Współrzędne

 

Odsyłacz do wyszukiwarki Google


Uwagi


Stan zachowania

Odnośnik do wykazu przedmiotowego


Instytucje GUŁAGu

 

Położenie geograficzne

Słobodczikowo/rej. lenski/obw. archangielski

Nazwa