Urdoma/Nianda, dawne osiedle specjalne


Nazwa

Tablica pamiątkowa w Urdomie

Lokalizacja

Lokalizacja

Nianda/Urdoma/rej. lenski/obw. archangielski

Adres

Tablica znajduje się na placu w pobliżu szkoły.

Krótki opis

Tablica – znak pamięci polskich osiedleńców specjalnych. W marcu 1940 roku w osiedlu specjalnym Nianda (obecnie  byli ulokowani obywatele polscy zesłani z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Status osadników specjalnych został zdjęty decyzją Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o amnestii dla obywateli polskich z dn. 12-08-1941 r. Wtedy wielu Polaków wyjechało na południe ZSRR w rejony formowania armii Andersa.

Wydarzenie, któremu poświęcony jest obiekt

Deportacje obywateli polskich w latach II wojny światowej

Autorzy

 

Datowanie


Rok powstania

2013

Inicjatywa


Finansowanie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

Odsyłacz do Google map

62°9'40''N 49°7'57''E

Wymiary


Materiały

Kompozyt

Opis

Tablica o wymiarach 30×40 cm z napisem: 
„ПАМЯТИ БЕЗВИННЫХ: ПОЛЯКОВ, РУССКИХ,
БЕЛОРУСОВ, УКРАИНЦЕВ И ЛЮДЕЙ ДРУГИХ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, НАСИЛЬСТВЕННО
ВЫСЛАННЫХ В 1930-1940-Х ГОДАХ В ПОСЕЛОК
НЯНДА И ПЕРЕЖИВШИХ ЗДЕСЬ ВЕСЬ УЖАС
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ
МОЛОДЕЖЬ ПОЛЬШИ И РОССИИ,СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
PAMIĘCI NIEWINNYCH: POLAKÓW, ROSJAN,
BIAŁORUSINÓW, UKRAINCÓW, ZYDÓW I LUDZI
INNYCH NARODOWOŚCI – DEPORTOWANYCH W
LATACH 30. I 40. XX WIEKU DO OSIEDLA
NIANDA, KTÓRZY DOŚWIADCZYLI TU
OKRUCIEŃSTW ZESŁANIA POLITYCZNEGO,
MŁODZIEŻ Z POLSKI I ROSJI, WRZESIEŃ 2013 ROKU”

wykonana ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu została ustawiona 15 września 2013 roku przez grupę uczniów - uczestników polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży finansowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Uczniowie ustawili znak pamięci i sporządzili dokumentację.

Legenda

W latach 30 XX wieku umieszczono tu deportowanych ob ZSRR - rozkułaczonych chłopów. W marcu 1940 do Niandy przywieziono deportowanych obywateli polskich – mieszkańców zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi (wg.Indeksu Represjonowanych prowadzonego przez Organizację Karta).

Historia istnienia


Znacznik tematyczny

  deportacje

Uroczystości

30 października, w Dniu Pamięci Ofiar Represji Politycznych odbywa się wiec

Osoby

Osoba Ugriumow O.A. Kobryń J.


Opis związku Inicjatywa

 


Osoba


Opis związku

Odnośnik do wykazu nekropolii


Odnośnik do wykazu muzeów

 

Bibliografia

Bibliografia


Strony


Nazwa grupy


Status obiektu


Typologia obiektu

Znaki pamięci/ pomniki

Współrzędne

 

Odsyłacz do wyszukiwarki Google


Uwagi


Stan zachowania

Odnośnik do wykazu przedmiotowego


Instytucje GUŁAGu

 

Położenie geograficzne

Nianda/Urdoma/rej. lenski/obw. archangielski

Nazwa