Jarenga, dawne osiedle specjalne

Nazwa

Tablica pamiątkowa w Jarendze

Lokalizacja

Lokalizacja

Jarenga/rej. lenski/obw. archangielski

Adres

Tablica znajduje się w pobliżu miejscowego klubu.

Krótki opis

Tablica – znak pamięci polskich osiedleńców specjalnych. W latach 30. XX wieku umieszczono tu osiedleńców specjalnych – rozkułaczonych chłopów. W marcu 1940 roku w osiedlu specjalnym Jarenga byli ulokowani obywatele polscy zesłani z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Status osadników specjalnych został zdjęty decyzją Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o amnestii dla obywateli polskich z dn. 12-08-1941 r. Wtedy wielu Polaków wyjechało na południe ZSRR w rejony formowania armii Andersa.

Wydarzenie, któremu poświęcony jest obiekt

Deportacje Polaków w XX wieku

Autorzy

 

Datowanie


Rok powstania

2013

Inicjatywa


Finansowanie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

Odsyłacz do Google map

62°6'17''N 49°0'57''E

Wymiary


Materiały

Kompozyt

Opis

Tablica o wymiarach 30×40 cm z napisem:

В ПАМЯТЬ О ПОЛЬСКИХ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦАХ,

НАСИЛЬСТВЕННО ВЫСЛАННЫХ В НАЧАЛЕ

1940-Х ГОДОВ В СЕЛО ЯРЕНЬГА

И ПЕРЕЖИВШИХ ЗДЕСЬ ВЕСЬ УЖАС

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ

МОЛОДЕЖЬ ПОЛЬШИ И РОССИИ, СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

PAMIĘCI POLAKÓW – OSIEDLEŃCÓW

SPECJALNYCH DEPORTOWANYCH W LATACH 40.

XX WIEKU DO OSADY JARENGA, KTÓRZY

DOŚWIADCZYLI TU OKRUCIEŃSTW ZESŁANIA

POLITYCZNEGO

MŁODZIEŻ Z POLSKI I ROSJI, WRZESIEŃ 2013 ROKU

wykonana ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu została ustawiona 15 września 2013 roku przez grupę uczniów - uczestników polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży finansowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Uczniowie ustawili znak pamięci i sporządzili dokumentację.

Legenda

W latach 30. XX wieku umieszczono tu osiedleńców specjalnych – rozkułaczonych chłopów. W marcu 1940 do Jarengi przywieziono 175 deportowanych obywateli polskich – mieszkańców zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi (wg.Indeksu Represjonowanych prowadzonego przez Organizację Karta).

Historia istnienia


Znacznik tematyczny

  deportacje

Uroczystości


Osoby

Osoba Ugriumow O.A. Kobryń J.


Opis związku Inicjatywa

 


Osoba


Opis związku

Odnośnik do wykazu nekropolii


Odnośnik do wykazu muzeów

 

Bibliografia

Bibliografia


Strony


Nazwa grupy


Status obiektu


Typologia obiektu

Znaki pamięci/ pomniki

Współrzędne

 

Odsyłacz do wyszukiwarki Google


Uwagi


Stan zachowania

Odnośnik do wykazu przedmiotowego


Instytucje GUŁAGu

 

Położenie geograficzne

Nianda Urdoma/rej. lenski/obw. archangielski

Nazwa