W dniach 4-9 sierpnia 2015 roku grupa młodzieży wzięła udział w Międzynarodowych Dniach Pamięci Sandarmoch – Sołowki 2015.
Program Dni Pamięci obejmował udział w uroczystościach na Sandarmochu – miejscu masowych pochówków między innymi ofiar Wielkiego Terroru (w tym 1111 osób z tzw.sołowieckiego etapu), więźniów Bieltbałtłagu oraz na Wielkiej Wyspie Sołowieckiej w miejscu dawnego cmentarza. Prócz tego uczestnicy wyjazdu brali udział w wycieczkach do dawnych obiektów SŁON – zakładu prod. jodu, fermy zwierząt futerkowych, dawnego więzienia, izolatora dla więźniów politycznych i izolatora karnego na Górze Siekirnej. Są to obiekty dostępne dla turystów, leżące jednak niejako na uboczu tras uczęszczanych przez turystów.

Obchodom towarzyszyły spotkania i wykłady poświęcone pamięci o represjach. Ważne miejsce zajęła prezentacja dwujęzycznej publikacji „Młodzież wobec historii” zawierającej materiały uczniowskich ekspedycji badawczych na terenie obw archangielskiego, Republiki Komi i woj. dolnośląskiego RP.

W trakcie prezentacji M.B. Rogacziow wprowadził słuchaczy w tematykę deportacji ob. polskich w głąb ZSRR (a zwłaszcza do Komi ASRR), które miały miejsce w latach 40. XX wieku. Janusz Kobryń powiedział kilka słów o genezie książki (dokumentowanie losów Polaków, potrzebie dialogu między Polakami i Rosjanami na temat wspólnej trudniej historii - bez udziału drugiej strony dialog będzie tylko monologiem)